Om idéplats

Webbplatsen idéplats.se var ursprungligen ett initiativ och projekt som drevs av Utvecklingsavdelningen inom Region Norrbotten. Målsättningen var att utveckla hälso- och sjukvården tillsammans med befolkningen och verksamma aktörer i länet.

Med inspiration av projektet skapades år 2022 nya idéplatsen. Idag är vi ett 20-tal digitala bolag, de flesta verksamma inom stockholmsområdet, som arbetar med projektet i samma anda. Skillnaden är dock att det numera går att söka stöd för även andra typer av idéer än bara inom sjukvården.

Initiativtagaren till den nya idéplatsen är den Stockholmsbaserade webbyrån Galax som i över 7 år hjälpt företag och privatpersoner med utveckla hemsidor och digitala tjänster.  

För vem

Idéplats.se är en tjänst som vänder sig till dig som upplevt ett behov, problem eller en utmaning och har en digital idé eller lösning på detta.

Öppna idéer

På idéplats.se kommer vi också på idéer, lösningar, behov och problem utan idéägaranspråk! En öppen idé kan även vara en idé som vi arbetat klart med.

Läs mer

Under fliken ”Vi erbjuder” kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig som bär på en idé!