Vårt erbjudande

Vi kan det digitala! Här får du hjälp att ta din idé en bit på vägen närmare en verklig lösning.

Rådgivning

När du skickat in din idé till oss tilldelas du en handläggare som kommer att ta kontakt med dig inom 1-2 veckor efter att vi emottagit den via mail eller telefon.

Vi kan behöva hämta in kompletterande information för att kunna handlägga din idé på rätt sätt. Därefter bokar din handläggare in ett personligt möte med dig. Under mötet går vi igenom din idé gemensamt och fattar beslut om nästa steg utifrån hur förutsättningarna för din idé ser ut och dina personliga önskemål och behov.

Idéprövning

Utvecklingsavdelningens idéråd

Din handläggare kan föreslå att idén tas upp i vår styrelse som består av många olika kompetenser. Därefter lämnas en rekommendation om hur vi bäst kan gå vidare med idén.

Fokusgrupper

Din handläggare kan även sätta ihop en fokusgrupp där man tittar på idén från olika synvinklar. Att utveckla en idé kräver ofta flera olika kompetenser och perspektiv.

Extern aktör

Vi samverkar med flera regionala aktörer som i vissa fall kan erbjuda bättre hjälp att ta din idé vidare. Det kan vara;

  • företag eller organisationer
  • affärsrådgivare
  • innovationsstödjare
Din handläggare kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person.
 

Test i verksamhet

Vi kan även hjälpa dig att testa din färdiga lösning i vår verksamhet.

Det är viktigt att komma ihåg att processen från idé till färdig lösning tar olika lång tid.
Självklart äger du rätten till din egna idé och den kommer att behandlas under sekretess så länge som du önskar det.

Ställ en fråga

Ni är välkomna att kontakta oss om du har frågor eller funderar över hur vi kan hjälpa dig med din idé.

Registrera dig

Här registerar du en egen användarprofil. Då kan du skicka in din idé till oss för vidare handläggning eller ta del av andras öppna idéer och ge feedback.